14 Şubat 2015 Cumartesi

Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenimBen esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Gözlerin Kur'anı aşkımdır kucağın cennetim
Olsa da hattâ cehennem orda yanmak isterim
Gözlerin Kur'anı aşkımdır kucağın cennetim

Beste: Tanbûrî Hikmet Bey
Güfte: İhsan Râif Hanım
Makam: Şevkefzâ
Usul: Devr-i Hindî
Form: Şarkı
İcra: Sabite Tur Gülerman