22 Eylül 2013 Pazar

Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdirBir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdirBir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir
Reftârı güzel kameti ar'ar bedelimdir
Tîr-i nigeh-i gamzesi ger eylese te'sîr
Cânım da n'ola hayli zamandır emelimdir

Beste: Şâkir Ağa
Güfte: ?
Makam: Ferahnâk
Usûl: Yürük Semâî
İcra: S.Ü.Devlet Konservatuarı Klasik Türk Musikisi Topluluğu
Şef: Emrah Hatipoğlu

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu

 

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurduKetm eylediğim nâlelerim halka duyurduBir nim nigehi nâz ile gam etdi görünceÂşıklığımı anladı da hane buyurduBeste: Tanbûri Ali EfendiGüfte: ?Makam: EvçUsûl: Aksak Semâî

4 Eylül 2013 Çarşamba

Safâlar getirdiniz safâ geldiniz dostlar

Safâlar getirdiniz safâ geldiniz dostlarSafâlar getirdiniz
Safâ geldiniz dostlar
Bezme revnâk verdiniz
Safâ geldiniz dostlar
Ye iç gül eğlen dostlar
Esenlikler sizin dostlar (Ehlen ve sehlen dostlar)


Raksediyor bir peri
Mey sunuyor dilberi
Fıkır fıkır her yeri
Safâ geldiniz dostlar
Ye iç gül eğlen dostlar
Esenlikler sizin dostlar (Ehlen ve sehlen dostlar)

Beste: Avni Anıl
Güfte: Reşat