21 Aralık 2014 Pazar

Geldi bir hale gönülGeldi bir hale gönülGeldi bir hale gönül
Gelmez hayale gönül
Arzular hep yandı da
Kaldı bir nale gönül

İnleyim dinle gönül
Dinleyim inle gönül
İmil imil yanalım
Şöyle seninle gönül

Yolladım seni gönül
Unuttun beni gönül
Derdin şimdi gelirim
Yıl oldu hani gönül.

Beste: Ahmet Hatipoğlu
Güfte: Mehmet Bahaüddin Efendi
Makam: Acemkürdi
Usûl: Evfer
Form: Şarkı

11 Aralık 2014 Perşembe

Geçti ömrüm yine hâlâ ben o bin derd ileyim
Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim
 

Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim
Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim
Böyle hicran eleminden nice bir inleyeyim
Söyle dermanını ey sevgili aşkın bileyim

Beste: Selâhattin Pınar
Güfte: Vecdi Bingöl
Makam: Nihavend
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Nesrin Sipahi

9 Aralık 2014 Salı

Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki küldenBin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden
Bülbül gibi yanmazdı gönül sevdiği gülden
Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden

Beste: Lem'i Atlı
Güfte: Yaşar Nabi Nayır
Makam: Nihavend
Usul: Sengin Semâî
Form: Şarkı
İcra: Nigar Uluerer

7 Aralık 2014 Pazar

Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsunCânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Hangi güne dek dîde buna muntazır olsun
Teşrif-i kudûmunla gönül mühtehir olsun
Üftâdene göster yüzünü ayda bir olsun

Beste: Kanûni Ahmet Bey
Güfte: ?
Makam: Bestenigar
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Gönül makamı

4 Aralık 2014 Perşembe

3 Aralık 2014 Çarşamba

Sazın gibi al sinene vur kalbimi inlet
Sazın gibi al sinene vur kalbimi inletSazın gibi al sinene vur kalbimi inlet
Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet
Her nağmede mâzîdeki hicranları yâd et
Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet

Beste: Cevdet çağla
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Makam: Suzinak
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Nesrin Sipahi
Ney taksim: Aka Gündüz Kutbay

2 Aralık 2014 Salı

Şu dere yoncaŞu Dere Yonca(Ah) şu dere yonca
Aç kolların sar boynuma Ali'm boylu boyunca

(Ah) aşık olanın
Kalır mı aklı başında Ali'm yari görünce

(Ah) meşeli dağlar
Açıldı lale gül sünbül Ali'm bezendi dağlar

(Ah) çileli bülbül
Her seher feryâd ederek Ali'm ah çeker ağlar (besteler bağlar)

Yöre: Orta Anadolu
Kaynak kişi: Hüseyin Çakır
Makam: Mahur
Usûl: Sofyan
Form: Türkü
İcra: Sevim Tanürek (

29 Kasım 2014 Cumartesi

Neveser saz semaisi
Neveser Saz SemaisiNeveser saz semaisi
Beste: Neyzen Yusuf Paşa
Makam: Neveser
Usûl: Aksak Semai
İcra: Gönül makamı

28 Kasım 2014 Cuma

Bahar geldi yeşillendi çemenler
Bahar geldi yeşillendi çemenlerBahar geldi yeşillendi çemenler
Dağıldı seyre hep simin bedenler
Açıldı lâleler, güller, semenler
Buyur gülzâre bülbüller uyansın
Görüp al rûyimi güller utansın

Hemen zevk edelim her suda bu yaz
Dil olsun şâd-man ey menba-ı naz
Edip etrafa çeşmin nâvek endâz
Buyur gülzâre bülbüller uyansın
Görüp al rûyimi güller utansın


Beste: Hacı Arif Bey
Güfte: ?
Makam:

27 Kasım 2014 Perşembe

Nale-i can-gâhı canan duymuyor
Nale-i can-gâhı canan duymuyoNale-i can-gâhı canan duymuyor Neyleyim tedbîre takdîr uymuyor Derd-ü mihnet tende rahat koymuyor Neyleyim tedbîre takdîr uymuyor Çok tabîbe ettim arzı ihtiyaçBulmadım derd-i aşka hiç bir ilaç Etmedi bahtım felekle imtizaç Neyleyim tedbîre takdîr uymuyor Beste: Afet Mısırlıyan (Ûdî)Güfte: ?Makam: NeveserUsûl: CurcunaForm: Şarkıİcra: Sabite Tur Gülerman

26 Kasım 2014 Çarşamba

Bahçada yeşil çınarBahçada yeşil çınarBahçada yeşil çınarBoyun boyuma uyarBen seni gizli sevdimBilmedim alem duyarAman gülüm nananayTop kaküllüm nananayNanay kibar yarimNay nanay ay nayBahçalarda gül varıVar git ellerin yariSen bana yar olmazsınYüzüme gülme bariAman gülüm nananayTop kaküllüm nananayNanay kibar yarimNay nanay ay nayYöre: DiyarbakırKaynak kişi: Celal GüzelsesDerleyen ve notaya alan: Muzaffer

24 Kasım 2014 Pazartesi

Penceresi cam cama muallimPenceresi cam cama muallimPenceresi cam cama muallim
Selam söylen amcama muallim
Amcam kızını vermezse muallim
Turşu da kursun fincana muallim

Penceresi kapalı muallim
Kolu altın saatli muallim
Sen böyle değil idin muallim
Ablasından öğütlü muallim

Penceresi perdeli muallim
Çiçek açmış zerdali muallim
Yenile bir yâr sevdim muallim
O da benden sevdalı muallim

Yöre: Orta Anadolu
Notaya

22 Kasım 2014 Cumartesi

Tahir Peşrev (Neyzen Salih dede)

Tahir Peşrev (Neyzen Salih dede) 
Tahir peşrev
Beste: Neyzen Salih Dede
Makam: Tahir
Usûl: Fahte
İcra: TRT saz sanatçıları

5 Kasım 2014 Çarşamba

Nazlı nazlı sekip gider

 

Nazlı nazlı sekip giderNazlı nazlı sekip gider
O güzel ceylân, o şirin ceylân
Dönüp dönüp bakar gider
O güzel ceylân, o şirin ceylân

Dağlar bana dağlar bana
Bahçe sana dağlar bana
Kalmışım gurbet ellerde
Kimse yokdur ağlar bana

Aldanmaz, avlanmaz
Serkeş olmuş ava gelmez
O güzel ceylân, o şirin ceylân

Beste: Dede Efendi
Güfte: ?
Makam: Gülizar
Usûl: Aksak
İcra: Gönül makamı

1 Kasım 2014 Cumartesi

Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır

 

Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır


Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır
Bir kerre suâl eyle ki ruhsat ne zamandır
Dağ olsa bile eyleyemez hicre tahammül
Taş olsa erir âteş-i hasret ne zamandır

Gel gel işve-bâzım gel gel gel dil-nevâzım
Yâr yâr gel serv-i nâzım dost dost gel çâre sâzım

Beste: Suphi Ziyâ Özbekkan
Güfte: Pesendî (Kayserili)
Makam: Sabâ
Usûl:  Yürük Semâî

28 Ekim 2014 Salı

Gönül vermişken el çektim güzelden

 

Gönül vermişken el çektim güzelden

Gönül vermişken el çektim güzelden
Yıkıldım cevr ile çöktüm tez elden
Esen bâd-ı hazandır şimdi rûha
O sevdâlar ezeldenmiş ezelden

Severdim canla kendimden geçerdim
Libas-ı aşkı dillerden biçerdim
İçersem yârin elinden içerdim
O hülyâlar ezeldenmiş ezelden

Gül endâma gönül bağlar yaşardı
Gecem gündüzdü sahralar aşardım
Beni mecnun sanırlardı

27 Ekim 2014 Pazartesi

Hatırlar mısın beni bir zamanlar

 

Hatırlar mısın beni bir zamanlarHatırlar mısın beni bir zamanlar
Ne kadar severdim seni, ne kadar
Gözümde güneştin, gönlümde bahar
Ne kadar severdim seni ne kadar

Başımda eserdi sevdanın yeli
Hislerim taşkındı gönlüm bir deli
Böyle derbeder miydim ya evveli
Ne kadar severdim seni ne kadar

Beste : Vecdi Seyhun
Güfte : Hüseyin Aydın Kaya
Makâm : Nihâvend
Usûl: Aksak
İcra: Nesrin Sipahi

26 Ekim 2014 Pazar

Gonca açmaz gül olmaz bahârı yok gönlümün

 

Gonca açmaz gül olmaz bahârı yok gönlümünGonca açmaz gül olmaz bahârı yok gönlümünGonca açsa gül solar karârı yok gönlümünBir garib aşığım ben diyârı yok gönlümünGonca açsa gül solar karârı yok gönlümünBeste: Emin OnganGüfte: Osman Nihat AkınMakam: HicazkarUsul: Müsemmenİcra: Erol Küçükyalçın

24 Ekim 2014 Cuma

Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme

Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme
Yalnız hayâlinle teselli bulur
Öyle hasretim ki bir dost sesine
Beni bugünlerde ara ne olur

Eşini kaybetmiş kuşlar gibiyim
Sensiz yosun tutmuş taşlar gibiyim
Hayra yorulmayan düşler gibiyim
Beni bugünlerde ara ne olur

Benim yolum artık bir çıkmaz sokak
Nazını işveni bir yana bırak
Duymazsam sesini kalbim duracak
Beni bugünlerde ara ne olur

Beste: Ziyâ

23 Ekim 2014 Perşembe

Güller ve Dudaklar - Bora Ayanoğlu

Güller ve dudaklar - Bora AyanoğluGülünce dudakların bir gonca güle benzerdi
Ben dudaklarını sense gülleri severdin

Güller ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli
Eski bir aşkı anlatır güller ve dudaklar şimdi

Döküldü yapraklarım, mâzîm denen o bahçeye
Kayboldu dudakların seven yok artık gülleri

Güller ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli
Eski bir aşkı anlatır güller ve dudaklar

Sevdadır bu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalan

Sevdadır bu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalanSevdadır bu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalan
Sensiz bir gün bile inan bu dünyadan zevk alamam

Aktın ırmak seli gibi estin bahar yeli gibi
Seni nasıl sevdiğimi inan sana anlatamam

Seni karşımda görünce çarpar kalbim ince ince
Aşkımı ömür boyunca bil ki kalbimden silemem

Aktın ırmak seli gibi estin bahar yeli gibi
Seni nasıl sevdiğimi inan

21 Ekim 2014 Salı

Bestenigar Saz Semaisi (Tanburi Numan Ağa)

 

Bestenigar Saz Semaisi (Tanburi Numan Ağa)Bestenigar Saz Semaisi
Beste: Tanburi Numan Ağa
Makam: Bestenigar
Usûl: Aksak Semai
İcra: Murat AydemirMurat Aydemir - Türk Müziği Makam Rehberi - Resmin üzerine tıklayarak inceleyebilirsiniz TAVSİYE EDİYORUZ,
 

20 Ekim 2014 Pazartesi

Ey serv-i gülzâr-ı vefâ

 

Ey serv-i gülzâr-ı vefâEy serv-i gülzâr-ı vefâ
Niçin ettin bize cefâ
Unutuldu hayâl oldu
Ettiğimiz zevk u safâ

Gel güzelim zevk edelim
Etme bana cevr ü cefâ

Beste: Sultan III.Selim (İlhâmî)
Güfte: Sultan III.Selim (İlhâmî)
Makam: Şevkefza
Usûl: Aksak
Form: Şarkı

19 Ekim 2014 Pazar

Düştü enginlere bir ince hüzün

 

Düştü enginlere bir ince hüzünDüştü enginlere bir ince hüzünSoldu güller gibi sevdâlı yüzünNerde mehtâbı hazin gönlümüzünSoldu güller gibi sevdâlı yüzünBeste: Refik FersanGüfte: Necmi Nûrettin GüngörmüşMakam: SegâhUsûl: SofyanForm: Şarkıİcra: Ulviye Taşkent

Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin

 

Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersin


Ser-i zülf-i anberini yüzüne nikâb edersinBeni böyle hasretinle ciğerim kebâb edersinNe senin gibi güzel var, ne benim gibi cefâkeşEle rağbet-ü nevâziş kuluna itâb edersinBeste: Dede EfendiGüfte: ?Makam: ŞevkefzâUsûl: Yürük Semaiİcra: Devlet Korosu Solist: Alâeddin YAVAŞÇA

18 Ekim 2014 Cumartesi

Şevkefza Peşrev (Tanburi Numan Ağa)

 

Şevkefza Peşrev (Tanburi Numan Ağa)

Şevkefza PeşrevBeste: Tanburi Numan AğaMakam: ŞevkefzaUsûl: Sakilİcra: Neyzen Niyazi Sayin, Tanburi Necdet Yaşar, Kemençevi Ihsan Ozgen

Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır

 

Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadırGüllerin karşımda her an solmadan durmaktadır
Hem temâşâsıyla gönlüm şâdûman olmaktadır
Eski bağçem hâtıra geldikçe dîdem hûn olur
Şimdi gül tasvirleriyle geçmişi anmaktadır.

Beste: Niyazi Sayın
Güfte: Necmettin Okyay
Makam: Şevkefzâ
Usûl: Ağır Aksak
Form: Şarkı
İcra: Gönül Makamı

15 Ekim 2014 Çarşamba

Benim yârem gibi yâre bulunmaz

 

Benim yârem gibi yâre bulunmaz


Benim yârem gibi yâre bulunmaz
Bulunmaz derdime çâre bulunmaz
Ne merhem kâr eder ne de teselli
Bulunmaz derdime çâre bulunmaz

Beste: Lâtif Efendi
Güfte: ?
Makam: Sûznâk
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Gönül Makamı

10 Ekim 2014 Cuma

Bir dil olacak ol şeh-i hüsnün dîvânesi

 

Bir dil olacak ol şeh-i hüsnün dîvânesi

 Bir dil olacak ol şeh-i hüsnün dîvânesi
Cânım yalell'li yalelli yalelelelli
Tere lele yelelelli ah yelel lel lel lel
Lel li yâr yâr divânesi hey cânım hey hey cânım
Ah hiç rahmedemez âşıkı meftununa ol cânım
Ya lelli ya lelli yale le lelli tereli
Yale lelli ah yelelel lel lel lel li yâr yâr divânesi

Beste: İlya Efendi
Güfte: İlya Efendi
Makam:

9 Ekim 2014 Perşembe

Black bird flies (Tango)

 

Black bird flies (Tango)

Richard Clyderman tarafından çalınan tango. Sitemizin Türk Müziği olduğunu bilenler şaşırabilirler belki yabancı bir müziğin yayınlanmasına, Tangolar sayfamız için güzel bir örnek olduğu için bu eseri siteye dahil ettik.

Sazkar saz semaisi

Sazkâr Saz SemaisiSazkâr Saz Semaisi
Beste: Numan Ağa
Makam: Sazkâr
Usûl: Aksak Semai
İcra: İstanbul radyosu saz sanatçıları

8 Ekim 2014 Çarşamba

Nice bir bülbül-i nâlan gibi feryâd edeyim

 

Nice bir bülbül-i nâlan gibi feryâd edeyimNice bir bülbül-i nâlan gibi feryâd edeyim
Nice pervâne gibi şem'i ruhun yâd edeyim
Sen bana etmeyicek rahm-ü terahhümler edip
Senden ey şûh-i cefâ-pîşe kime dâd edeyim

Beste: İlya Efendi
Güfte: İlya Efendi
Makam: Sazkâr
Usûl: Aksak Semai
İcra: TRT İzmir Korosu

7 Ekim 2014 Salı

Sazkâr Peşrev

 

Sazkâr Peşrev

Sazkâr Peşrev
Beste: Dimitri Kantemiroğlu
Makam: Sazkâr
Usûl: Havi
İcra: İzmir Devlet Korosu

6 Ekim 2014 Pazartesi

Ormancı (Çıktım Belen kahvesine baktım ovaya)


Ormancı (Çıktım Belen kahvesine baktım ovaya)
 Ormancı (Çıktım belen kahvesine baktım ovaya)
Bay Mustafa çağırdı dama oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masaya (ı)
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafaya (ı)

Aman ormancı yaktın ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı

Gevenes'in ortasında değirmen döner
Değirmenin taşları dağından iner
Ormancıya atılan kurşun Tevfik'e değer
Tevfik'imin

5 Ekim 2014 Pazar

Sabah olsun ben bu yerden gideyim

 

Sabah olsun ben bu yerden gideyim(Ah) Sabah olsun ben bu yerden gideyim (Aman gideyim cânım)
Garip bülbül gibi feryâd edeyim (Aman edeyim cânım)
Sen dururken ya ben kime gideyim (Aman gideyim cânım)
Şakı bülbül var uyandır yârimi/eşimi (Aman yârimi/eşimi cânım)
Ben kıyamam sen uyandır eşimi/yârimi (Aman eşimi/yârimi cânım)

Beste: Şerbetçi İbrâhim Ağa
Güfte: Karacaoğlan
Makam: Mahur

4 Ekim 2014 Cumartesi

Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir

 

Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir


Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir
Gönlümün kıyısına vurur
Aşınan kayalar gibi rûhum
Suskun, yorgun öylece durur

Islak kumlara yazılmış hikâyeler
Ummâna karışır, silinir yavaş yavaş
Her dalga ömrümden birşeyler koparır

Ağır ağır sönen gönlüm
Sakin koyları özler
Son kum tanesi olana kadar

Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir
Gönlümün

3 Ekim 2014 Cuma

Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur

 

Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur


Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur
Göklere çıksa figânım çok mudur
Derdimi müzdâd eder hep sevdiğim
Göklere çıksa figânım çok mudur

Beste: Serkis Gülbenkyan
Güfte: ?
Makam: Rast
Usûl: Curcuna
İcra: Mefharet Yıldırım

2 Ekim 2014 Perşembe

Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın

 

Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsınAşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın
Ömrüm sona ersin beni sen öyle ararsın
Yillar geciyor anlamadı aşkımı halâ
Ömrüm sona ersin beni sen öyle ararsın

Beste: Râkım Elkutlu veya Saadettin kaynak
Güfte: Halil İbrahim Akçam
Makam: Uşşâk
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Behiye Aksoy

Not: Bu eser hakkında iki ayrı görüş var, birinci görüş eserin

30 Eylül 2014 Salı

Hayatta yalnız serabı var sana olan sevgimin

 

Hayatta yalnız serabı var sana olan sevgiminHayatta yalnız serabı var sana olan sevgimin
Ne çok ihtiyacı var bu sevgiye gönlümün
Yalancı vitrinlerde hep senin yüzün, gördüğüm
Ne çok ihtiyacı var bu sevgiye, gönlümün

Beste: Çinuçen Tanrıkorur
Güfte: Çinuçen Tanrıkorur
Makam: Kürdili Hicazkar
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
İcra: Nursal Ünsal Birtek

29 Eylül 2014 Pazartesi

Şimdi bahara erdim gonca gonca gül derdim

Şimdi bahara erdim gonca gonca gül derdimŞimdi bahara erdim, gonca gonca gül derdim
Uzanıp da alsana, sana vermeye geldim
Seni görmeye geldim, seni sevmeye geldim
O renkli yanağından, bir kez öpmeye geldim

Yan gönlüme yan dedim, aşkınla çevrelendim
Haydi beni sarsana, bak işte dize geldim,
Uzat gülgun dudağın, aç o cennet kucağın
Yak beni öldür beni, canım vermeye geldim

Beste: Alâeddin

Fesleğen ektim gül bitti

Fesleğen ektim gül bittiFesleğen ektim gül bitti
Dalında bülbül öttü
Ötme bülbül yârim gitti
Ben dertliyim aman aman

Ben dertliyim kan ağlarım
Kâreler bağlar ağlarım

Fesleğenim ocak ocak
Ne kaçarsın bucak bucak (ne kaçarsın köşe bucak)
Geleceksel nazı bırak (geleceksen işte kucak)
Ben dertliyim aman aman

Ben dertliyim kan ağlarım
Kâreler bağlar ağlarım

Beste: Tanburi Mustafa Çavuş

21 Eylül 2014 Pazar

Mahmur bakışlı dilberim (Karabiberim)

Mahmur bakişli dilberim (Karabiberim)


Mahmur bakışlı dilberim
Seni ben candan severim
Gece gündüz hayalinle
İnan ki mecnun gezerim

Karabiberim nasıl edelim
Yıllardan beri seni severim

Endamına can dayanmaz
Sözlerine kimse kanmaz
Beni yakan hayalinle
Aşıkların nasıl yanmaz

Karabiberim nasıl edelim
Yıllardan beri seni severim

Beste: Zeki Duygulu
Güfte: ?
Makam: Hicaz
Usûl: Sofyan
Form:

14 Eylül 2014 Pazar

Harmandalı

 

Harmandalı öğreniyorum

Sözleri
Harmandalı efem geliyor, geliyor
Bileğinden kanlar akıyor
Gümüş bilezikli mavzenin
Namlusu şimşekler çakıyor

Efeme de mor cepkenler yaraşır, yaraşır
Efem ne giyerse yakışır
Bütün kızanların önünde
Elinde yatağan savaşır

Yöre: Ege, tam olarak neresi olduğu bilimemekle birlikte kuzey ege olduğu düşünülmektedir.
Usûl: Ağır aksak (yavaş)

Bugün ayın üçüdür

 

Bugün ayın üçüdür

Bugün ayın üçüdür de gülüm nanay ay narinay
Girme bostan içidir yar girme bostan içidir
Dodakların ham şeker
Dilin badem içidir yar dilin badem içidir

Kız belin incedir ay ince
Leblerin gonçadır ay gonça
Kız belin incedir ince
Leblerin gonçadır gonça

Dam üstedir damımız de gülüm nanay ay narinay
Goşadır eyvanımız yar goşadır eyvanımız
Sen ordan çık men burdan
hey

12 Eylül 2014 Cuma

Sen saçlarıma koşan aklar gibisin

Sen saçlarıma koşan aklar gibisin


Sen saçlarıma koşan aklar gibisin
Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin
Acılar, kahırlar, dertler getirdin bana
Şimdi içimde açan baharlar gibisin
Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin

Beste: Avni Anıl
Güfte: Koray Ekener
Makam: Hicaz
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
Seslendiren: Seher Dilmaç Meriç

2 Eylül 2014 Salı

Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece

Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece

Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece
Çünki maziyi unuttum bu gece
Aşkı kalbimde bir ok gibi kalan
Yâri sinemde uyuttum bu gece

Dalarak bazı siyah gözlerine
Eski sevdaları attım derine
Gizli bir aşk gibi mehtap yerine
Yâri sinemde uyuttum bu gece

Beste: Osman Nihat Akın
Güfte: Kemâl Şâkir Yakar
Makam: Kürdîli Hicazkâr
Usûl:  Semâî-Serbest
Form: Şarkı

30 Ağustos 2014 Cumartesi

Karpuz kestim yiyen yok (Hacer Buluş)

 

Karpuz kestim yiyen yok (Hacer Buluş)

Aman karpuz kestim yiyen yok
Haydi halin nedir diyen yok (Yâr yar aman ayrılamam)
Aman yenile bir yâr sevdim
Haydi gözün aydın diyen yok (Yâr yar aman ben yandım aman)

 Aman da o kız seni aldatır aman (Yâr yar aman ayrılamam)
 Sevdalımın gözleri de yoldadır aman (Yâr yar aman ben yandım aman)

Aman karpuz kestim kırmızı
Haydi şu gelen kimin kızı

14 Ağustos 2014 Perşembe

13 Ağustos 2014 Çarşamba

9 Ağustos 2014 Cumartesi

Bir gülle benim gönlümü gülzâra çevirsen

 Bir gülle benim gönlümü gülzâra çevirsenBahtım gülüverdi ne olur sen gülüversenGel gel geliver ah gülüver gönlümü güldürBahtım gülüverdi ne olur sen gülüversenBeste: Şükrü TunarGüfte: ?Makam: HüzzamUsul:  AksakSolist: Zeki Müren

25 Temmuz 2014 Cuma

Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül

 Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönülLütfeder belki senin derdine bir çâre gönülYalvran bülbüle elbette güler gonca-i nâzMerhemin yârdan umar böyle derin bir yâre gönülBeste: Sadettin KaynakGüfte: ?Makam: BestenigarUsûl: DüyekForm: Şarkıİcra: Güler Basu Şen

12 Temmuz 2014 Cumartesi

Isfahan Saz Semaisi

 

 Isfahan Saz SemaisiIsfahan Saz Semaisi
Beste: Tanburi Cemil Bey
Makam: Isfahan
Usûl: Aksak Semai
Form: Saz Semaisi

9 Temmuz 2014 Çarşamba

Buselik saz Semaisi (Mehmet Reşat Aysu)

 

Buselik saz Semaisi (Mehmet Reşat Aysu)Buselik Saz Semaisi
Beste: Mehmet Reşat Aysu
Makam: Buselik
Usûl: Aksak Semai
İcra: Bursa devlet Klasik Türk Müziği Korosu

5 Temmuz 2014 Cumartesi

A benim gözüm nûru cilveli yârim

 

A benim gözüm nûru cilveli yârimA benim gözüm nûru cilveli yârim
Hayli demdir efendim ben seni ararım
Hasretinle yok cânâ sabra kararım
Hayli demdir efendim ben seni ararım

A benim gözüm nûru cân içre cânım
Sen benimsin efendim derde dermânım
Hasretinle kalmadı tâb-ü tüvanım
Hayli demdir efendim ben seni ararım

Beste: Dellalzâde
Güfte: ?
Makam: Yegâh
Usûl: Aksak
Form: şarkı
İcra:

29 Haziran 2014 Pazar

Edersende cefa eğer

 

Edersende cefa eğerEdersende cefa eğerLütfun yine dünya değerCevretsende etmem kederLütfun yine dünya değerGerçi gördüm pek çok sitemEle geçti şimdi o demBundan böyle sefa edemEle geçti şimdi o demBeste: Şevkî BeyGüfte: Reşâd PaşaMakam: YegâhUsûl: Nim Sofyan

20 Haziran 2014 Cuma

Elbet gönüllerde sabah olacak

Elbet gönüllerde sabah olacak Elbet gönüllerde sabah olacak
Bir gün ağlayanlar ferah bulacak
Unutma ki benimsin
Biricik sevgilimsin

Sensiz bil ki tadı yok baharın da kışın da
Ümidim şimdi pek çok, o tatlı bakışında
Unutma ki benimsin
Biricik sevgilimsin

Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Makam: Nevâ Bûselik
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
Seslendiren: Zeki Müren