23 Aralık 2015 Çarşamba

Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir

Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir


Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
Def-i gam etmek için alet ise peymânedir
Neşe-i zevki meyi tahkir eden divânedir
Gam gelir Şâdi gider çün dil misafirhanedir

Beste: Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay
Güfte: ?
Makam: Rast
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Mülkiye Toper

22 Kasım 2015 Pazar

Titrer yüreğim her ne zaman yâdıma gelsen

Titrer yüreğim her ne zaman yâdıma gelsen
Kan ağlar içim hâtır-ı nâ-şâdıma gelsen
Şu hâl-i perişânıma bir kerre bakıp da
Allah için ey şûh-i şenim dâdıma gelsen

Beste: Suphi Ziya Özbekkan
Güfte: ?
Makam: Muhayyer
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Perihan Altındağ Sözeri

22 Ekim 2015 Perşembe

Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin

Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin
Rabbin bana bir niğmeti varsa o da sensin
Sinem ebediyen o güzel tenle bezensin
Rabbin bana bir nimeti varsa o da sensin

Beste: İbrahim Efendi (Mısırlı-Udi)
Güfte: Ahmet Refik Altınay
Makam: Hicaz
Usul: Türk Aksağı
İcra: Sevim Tanürek

16 Ağustos 2015 Pazar

Kimi dertten içermiş kimi neşeden

Kimi dertten içermiş kimi neşedenKimi dertten içermiş kimi neşeden
Kimi ayrılıktan kimi işveden
Kimi yâr elinden kimi şişeden
Kadehim kırılmış şişem artık boş
Sormayın ben niye sarhoşum sarhoş

Dostların meclisi donansın meyle
Sâkiler mest olsun tanburla, neyle
Ey gönül cefâya tahammül eyle
Kadehim kırılmış şişem artık boş
Sormayın ben niye sarhoşum sarhoş.

Beste: Yusuf Nalkesen
Güfte:

6 Ağustos 2015 Perşembe

Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni
Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beniSon aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni
Kırdın kalbimi bilmedin sana olan sevgimi
Yaşamağa yok mecalim hicranla yandı gönlüm
Kırdın kalbimi bilmedin sana olan sevgimi

Beste: Süleyman Şen
Güfte: Süleyman Şen
Makam: Rast
Usûl: Düyek
Form: Şarkı
İcra: Nilgün İşgüden

1 Ağustos 2015 Cumartesi

Kışlalar doldu bugün - Muzaffer Akgün
Kışlalar Doldu Bugün - Muzaffer Akgün
Kışlalar doldu bugün
Doldu boşaldı bugün
Gel kardaş görüşelim
Ayrılık oldu bugün
Naçar elinden vah vah yar yar yar

Geceler yarim oldu
Ağlamak karım oldu
Her dertten yıkılmazdım
Sebebim zalım oldu
Garib elinden vah vah yar yar yar

Yaralandım yatmadım
Yaram açıp bakmadım
Kaldı hasretimiz kıyamete
Güzel boynuna el atmadım
Hayın elinden vah vah yar yar yar

17 Temmuz 2015 Cuma

Seyre daldık gonce-i handânı bir ömür bitti

Seyre daldık gonce-i handânı bir ömür bitti


Seyre daldık gonce-i handânı bir ömür bitti
Bitmedi o bülbülün efgânı , bir ömür bitti
Çok tabipler ilaç etdi dili hasta-i aşka
İnledi ney cân-ü dil , bir ömür bitti

Beste: Osman Nihat Akın
Güfte: ?
Makam: Hüzzam
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Güler Basu Şen

31 Mayıs 2015 Pazar

Yalan dünya her şey bomboş (Behiye Aksoy)Yalan dünya her şey bomboş (Behiye Aksoy)

Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben

Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben

Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş

Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kaybolmuş perişanım ben

Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben

Beste: Yıldırım Gürses
Güfte: Yıldırım

26 Mayıs 2015 Salı

Pek özledim o demleri seninle bu yerleri
Pek özledim o demleri seninle bu yerleri Pek özledim o demleri seninle bu yerleri
Gezerdik çemenlerle bezenmiş tepeleri
Yalnız aşkım ve sen vardın
Bu tatlı rüyadan
Bilmem sonra nasıl uyandım
Ne kadar hoş âlemdi, o cihana bedeldi
Zevkine duyulmaz pembe bir gülşendi
Yalnız aşkım ve sen vardın
Bu tatlı rüyadan
Bilmem sonra nasıl uyandım

Beste: Neveser Kökdeş
Güfte: Neveser Kökdeş
Makam:

10 Mayıs 2015 Pazar

Bala çiçek açar bahar gelende
Bala çiçek açar bahar gelende Bala çiçek açar bahar gelende
Ne hoştur bu mevsim gonca derende
Görmeyen ay sanır yüzün görende
Ne hoştur bu mevsim gonca derende.


Bala kaşın kara, kirpiklerin ok
O kadar sevmişem, hiç haberin yok
Bilirim ben gibi seni seven çok
O kadar sevmişem, hiç haberin yok.

Beste: Turhan Toper
Güfte: Turhan Toper
Makam: Segah
Usûl: Yürük Semai
Form: Şarkı
İcra: Elif

Ayri düştüm sevgilimden dünya bana dar olduAyrı düştüm sevgilimden dünya bana dar olduAyrı düştüm sevgilimden dünya bana dar oldu
Gurbet elde kimsesizim buna sebep yâr oldu
O yâr ile hoşça geçen demler bana kâr oldu
Gurbet elde kimsesizim buna sebep yâr oldu

Beste: Yesâri Asım Arsoy
Güfte: Yesâri Asım Arsoy
Makam: Sûzinâk makamı
Usûl: Curcuna

İcra: Ayşe İnak Ekiz

9 Mayıs 2015 Cumartesi

Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli
Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli Beni bırakıp burada
Gitme güzeller güzeli
Ermeden daha murada
Gitme güzeller güzeli

Garip gönlümün maralı
Göz yaşlı, gönül karalı
Bırakıp beni yaralı
Gitme güzeller güzeli

Zeytin gözlüm, melek yüzlüm
Tatlı dillim, şirin sözlüm
Sürmelim, sevgilim, nazlım
Gitme güzeller güzeli

Gelmeden yolun ucuna
Ne dedim gitti gücüne
Dayanamam bu acına
Gitme

19 Nisan 2015 Pazar

Hayal ufkunda uçan binbir renkler
Hayâl Ufkunda Uçan Binbir Renkle Hayal ufkunda uçan binbir renkler
Enginlerde efsâne güzellikler
Mehtab hazin, denizde sis, meltemler
Bana aşk şiiri, şarkısı söyler
Ruhum coşar ah, hülyalara dalar
Unutulmaz o tatlı hatiralar
Mehtab hazin, denizde sis, meltemler
Bana aşk şiiri, şarkısı söyler Beste: Neveser Kökdeş
Güfte: ?

Makam: Rast

Usûl: Semai

Form: Şarkı

İcra: Tülin Yakarçelik

14 Şubat 2015 Cumartesi

Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenimBen esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Gözlerin Kur'anı aşkımdır kucağın cennetim
Olsa da hattâ cehennem orda yanmak isterim
Gözlerin Kur'anı aşkımdır kucağın cennetim

Beste: Tanbûrî Hikmet Bey
Güfte: İhsan Râif Hanım
Makam: Şevkefzâ
Usul: Devr-i Hindî
Form: Şarkı
İcra: Sabite Tur Gülerman