21 Aralık 2014 Pazar

Geldi bir hale gönülGeldi bir hale gönülGeldi bir hale gönül
Gelmez hayale gönül
Arzular hep yandı da
Kaldı bir nale gönül

İnleyim dinle gönül
Dinleyim inle gönül
İmil imil yanalım
Şöyle seninle gönül

Yolladım seni gönül
Unuttun beni gönül
Derdin şimdi gelirim
Yıl oldu hani gönül.

Beste: Ahmet Hatipoğlu
Güfte: Mehmet Bahaüddin Efendi
Makam: Acemkürdi
Usûl: Evfer
Form: Şarkı

11 Aralık 2014 Perşembe

Geçti ömrüm yine hâlâ ben o bin derd ileyim
Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim
 

Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin derd ileyim
Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim
Böyle hicran eleminden nice bir inleyeyim
Söyle dermanını ey sevgili aşkın bileyim

Beste: Selâhattin Pınar
Güfte: Vecdi Bingöl
Makam: Nihavend
Usûl: Curcuna
Form: Şarkı
İcra: Nesrin Sipahi

9 Aralık 2014 Salı

Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki küldenBin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden
Bülbül gibi yanmazdı gönül sevdiği gülden
Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden

Beste: Lem'i Atlı
Güfte: Yaşar Nabi Nayır
Makam: Nihavend
Usul: Sengin Semâî
Form: Şarkı
İcra: Nigar Uluerer

7 Aralık 2014 Pazar

Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsunCânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Hangi güne dek dîde buna muntazır olsun
Teşrif-i kudûmunla gönül mühtehir olsun
Üftâdene göster yüzünü ayda bir olsun

Beste: Kanûni Ahmet Bey
Güfte: ?
Makam: Bestenigar
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Gönül makamı

4 Aralık 2014 Perşembe

3 Aralık 2014 Çarşamba

Sazın gibi al sinene vur kalbimi inlet
Sazın gibi al sinene vur kalbimi inletSazın gibi al sinene vur kalbimi inlet
Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet
Her nağmede mâzîdeki hicranları yâd et
Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet

Beste: Cevdet çağla
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Makam: Suzinak
Usûl: Aksak
Form: Şarkı
İcra: Nesrin Sipahi
Ney taksim: Aka Gündüz Kutbay

2 Aralık 2014 Salı

Şu dere yoncaŞu Dere Yonca(Ah) şu dere yonca
Aç kolların sar boynuma Ali'm boylu boyunca

(Ah) aşık olanın
Kalır mı aklı başında Ali'm yari görünce

(Ah) meşeli dağlar
Açıldı lale gül sünbül Ali'm bezendi dağlar

(Ah) çileli bülbül
Her seher feryâd ederek Ali'm ah çeker ağlar (besteler bağlar)

Yöre: Orta Anadolu
Kaynak kişi: Hüseyin Çakır
Makam: Mahur
Usûl: Sofyan
Form: Türkü
İcra: Sevim Tanürek (